Påsken, Jesus och de dödas uppståndelse

Det finns få saker som tvivlas så mycket som Jesus uppståndelse. I texten analyseras de mest ggrundläggande texter utifrån grekiskan, Nya Testamentets originalspråk.

Jesu uppståndelse är den kristna trons kärna och garanten om våra framtida uppståndelse från de döda. Så här skriver apostel Paulus den kristna trons innehål i Första Korinthierbrvete kapitel 15 verserna 1-11:

  • Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse - den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Jag eller de - så är det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro.

 I dokumantet ovan finner du mer om Jesu uppståndelse.

Dela den här sidan