Vilken bibelöversättning bör jag använda?

Ibland frågar folk vilken bibelöversättning man bör använda. I dokumentet bredvid får du några ledtrådar.

Bibeln är viktig!

Ingen annan bok har påverkat den mänskliga historien så mycket som Bibeln. Bara en så elementär sak som många folks alfabetisering, läs- och skrivkunnighet och utbildning över huvud taget, liksom hälso- och sjukvård, vilar ofta på Bibelns grund; kristna missionärer har kommit med Bibeln och gett ett ovärderligt bidrag till den aktuella kulturens utveckling, vid sidan om det hopp som det kristna budskapet ger för evigheten.   

Än idag är Bibeln världens mest spridda bok, översatt åtminstone delvis till ca 3 000 språk, och hela tiden pågår nytt översättningsarbete på olika håll i världen. All översättning sker dock inte från den hebreiska eller grekiska grundtexten, utan särskilt mindre språkgrupper får sin första Bibel eller del av Bibeln vanligtvis översatt från engelskan.  

I Sverige är vi lyckligt lottade med goda bibelöversättningar – förvånansvärt många för ett annars så sekulariserat land. Det väcker dock också diskussioner: vilken översättning är den mest tillförlitliga? Vilken Bibel ska jag läsa? Vilka kriterier ska jag använda när jag väljer en Bibel? Här kommer några försök till svar, och andra reflektioner kring Bibeln i sin helhet.

Dela den här sidan