Sandfords bok är en epokgörande bok i förståelse av entropins betydelse för informationen i genomet

Sandfords bok är en epokgörande bok i förståelse av entropins betydelse för informationen i genomet

Här kommer jag att inom kort ge ett kortfattat referat till John Sanfords bok Genetic Entropy.

Dela den här sidan