Något om mig

Aila har jobbat med de bibliska spåken, bl.a. som bibelöversättare åt Biblica (f.d. International Bible Society). Nu är detta arbete "fullbordat". Den nya bibelöversättningen har fått namnet NuBibeln och är utgiven av Biblica och Sjöbergs förlag. Vi hoppas att denna översättningen bli flitig använd och blir till Guds ära och evangeliets framgång!

Hon har också jobbat med samtalsterapi med inriktning på arbetsplatsrelaterade frågor och vanliga människors livskriser.

Syftet med denna hemsida är att fungera som en kunskapsbank i ovan nämnda frågor. Personligen läser jag en hel del litteratur (som du kommer att märka) och vill gärna förmedla det jag läst till dig som vill veta mer och vill hålla dig "uppdaterad". Jag kommer att tipsa om litteratur som hjälpt mig i att orientera i den djungel av idéer som finns. Att skilja agnar från vetet är inte alltif lätt. Aila kommer att bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

Bilden högst uppe har tagits när vi gjorde ett besök till Dinosaur National Monument i Colorado. Bergväggen bakom mig är fullpackad med dinosauriefossil. Hur kom det sig att rester av dinosaurier ligger inbäddade i sten? Vad har hänt i det förgångna som dödade och begravde dem? Av bilden kan vi ana hur stora dinosaurier som är begravdes här måste ha varit.

Undan för undan kommer jag att utveckla denna sida till att bli en verklig "guldgruva" för en som vill ha vederhäftig kunskap om livets stora frågor.

Alltså, känn dig verkligen välkommen hem till oss på denna sida!

Copyright © Vesa Annala 2014, 2016, 2020, 2023. 

Under årens lopp har jag hållit föredrag i apologetik, kring temat tro - vetenskap (ofta med skapelsetro och utveklingsläran i fokus). Jag/vi (och min hustru som har specialiserad sig i de bibliska språken, hebreiska och grekiska) kommer gärna för att hålla föredrag (eller deltar i debatt/samtal) kring de stora livsfrågorna. Det kostar intening (resan önskar vi få ersätt, och att jag kan sälja min bok Ateim, förnuftet på villovägar vid föreläsningstillfället. Kontakta mig: vesa.annala@telia.com eller tel 0705765319, eller på Facebook: https.facebook.com/annala.annalavesa

Mitt namn är Vesa Annala. Jag är född i Finland och flyttade till Sverige i slutet av1960-talet. Jag är gift med Aila och vi har en son och två underbara barnbarn.

Fr.o.m. sommaren 2016 börjar också Aila figurera på denna hemsida.

Här i Sverige blev jag och Aila troende - det bästa som har hänt i våra liv! Jag var tidigare en ateist och skulle aldrig ha drömt om att jag skulle komma till tron på Jesus. Men Gud är god och kallar oss alla till det eviga livet i Hans rike. En närmare berättelse om min väg till tro finns i min bok Ateism, förnuftet på villovägar. Boken kan du beställa från mig. vesa.annala@telia.com 

Vi har båda vår utbildning från Uppsala (teol kand) och har läst vidare vid Lunds universitet. Meningen var att jag skulle skriva en avhandling om darwinismen och den evangelikala teologins antropologi, men lyckades aldrig genomföra projektet p.g.a. ämnets känsliga natur (handledaren ville inte ha in Darwin på den teologiska institutionen). Utöver detta har jag läst lite fysik och vetenskapsfilosofi i England (vid Newbold College). Aila har läst de bibliska språken (hebreiska och grekiska) som sina huvudämnen och har också läst beteendevetenskap vid Högskolan i Borås.

Livsfrågor

Mitt stora intresse är livsfrågor. Vi alla är satta i ett större sammanhang. Olika religioner, filosofier och vetenskapen försöker ge sina "svar" på livets stora frågor. Den grundläggande frågan som vi alla borde ställa är: vad är sanningen om verkligheten, om livet, om ursprunget, om historian, om människan, om Gud, om Jesus, om Bibeln, osv.?

Dela den här sidan